Kominictví Miroslav Mach

Údržba a čištění komínů
Dle vyhlášky č.91/2010 Sb. je povinen vlastník, správce a uživatel budov, jiných objektů včetně rekreačních, zajistit čištění a kontrolu komínů prostřednictvím odborné firmy ve stanovených lhůtách.
Čištění komínů je mechanické ...
Vážení zákazníci,
moje firma pochází z většího rodu kominíků. Naše kořeny zasahují až do roku 1850. Pak cech převzal v roce 1880 můj dědeček, svůj cech měl až do konce války. Po znárodnění pracoval jako obyčejný kominík. Děda zemřel v roce 1954. Náš kominický rod dále pokračoval – otec, strýc, a mý synové. Můj otec Jaroslav, začal pracovat jako kominík v roce 1938. Žil dlouho v Žatci v bývalé Leninově ulici. Já jsem se vyučil oboru kominík v roce 1963 a od té doby se tomuto oboru věnuji.
Otec Jaroslav založil soukromou firmu v roce 1991. V té jsem začal pracovat i já. Dnes jsem majitelem této firmy a jdu ve šlépějích mých dědů, strýců a otců. Mé krédo je:
poctivá práce se vyplácí
Miroslav Mach - kominictví
Tušimice 4, Kadaň 432 01
IČ: 76051285
Tel.:  +420 606 794 973
Provádíme tyto práce:
Čištěním se rozumí: zprůchodnění komínového průchodu, odstranění vrstvy sazí a kondenzátů (tak, aby bylo dosaženo původní světlosti průchodu), odstranění sazí z půdice komínového průchodu, kontrola, popřípadě zprůchodnění výpustného otvoru pro odtok kondenzátu včetně potrubí, odpuštění kondenzátu z kondenzátní jímky apod.
Čištění sušárenského zařízení kotlů:
TA..HS,LG Hainl, Čadek, ČKD.. uhelné dvoukomorové nebo čtyřkomorové.
Vložkování je nejčastěji prováděnou úpravou komína. Důvodů pro vložkování komínů je hned několik: původní vložka je již stará, v místnosti je cítit zápach spalin, změna paliva, pronikání kondenzátu do stěn komínového tělesa apod. Existují 3 základní druhy vložek: keramické, nerezové a plastové.

Copyright © 2009 Kominictví Miroslav Mach  |  webdesign: CZOL media  |  CMS: Lime CMS